Hoe blijf je in deze crisistijd als club verbonden met je leden?

In Fitness

Voor fitnessclubs is het altijd al belangrijk geweest om in contact te blijven met hun leden. Maar door de coronacrisis is dit aspect bijna van levensbelang geworden. De crisis is daarbij een goede graadmeter om te kijken of clubs dit al die tijd goed hebben gedaan.

Fitnessclubs zijn door de crisis genoodzaakt om hun leden op andere manieren te voorzien van lessen. Live lessen via social media en livestreams en on demand lessen bijvoorbeeld. En veel clubs richten zich ook meer op outdoor sporten op parkeerplaatsen of in parken.

Verbondenheid

Door de crisis is het voor clubs van nog groter belang geworden om in contact te blijven met hun leden. Clubs willen deze natuurlijk niet verliezen. Maar zij moeten hun leden wel iets kunnen aanbieden om ervoor te zorgen dat zij hun lidmaatschap niet opzeggen.

Niet alleen het aanbieden van andere mogelijkheden is belangrijk, maar ook de communicatie ervan. Door leden op de hoogte te houden creëert men verbondenheid. En hoe meer verbondenheid, hoe minder snel leden zullen opzeggen. Clubs moeten daarin meegaan en moeten leden op de hoogte houden van de geboden mogelijkheden. Leden weten wat de huidige situatie inhoudt en dat de clubs het lastig hebben. Als clubs goed communiceren met hun leden, zullen zij eerder geneigd zijn om een beetje coulance te tonen naar de club. Maar dat werkt niet als je niet goed communiceert.

Alternatieven

Natuurlijk zullen er leden zijn die geen behoefte hebben aan de geboden alternatieven. Leden die specifieke zware oefeningen doen in de fitnessclub, hebben bijvoorbeeld thuis niet heel veel alternatieven. Maar het werkt ook andersom: dat de huidige situatie juist leden meer activeert. Zij sporten nu juist meer, omdat dit vanuit huis kan via een livestream of met on demand video’s. Voor hen wordt de drempel lager om lessen te volgen.

Door die betrokkenheid blijf je leden ook in de huidige situatie aan je binden. Het blijven communiceren met leden is dus enorm belangrijk en zal ook belangrijk blijven in de toekomst. De crisis heeft clubs wat dat betreft met de neus op de feiten gedrukt.

Persoonlijke benadering

Ook persoonlijk benaderen werkt goed. Op dat vlak is nog veel winst te behalen voor clubs. Een flexibele instelling wordt dan wel verwacht. Personeel dat momenteel niet of maar deels inzetbaar is (denk bijvoorbeeld aan mensen van de receptie, schoonmakers of sales) kunnen meehelpen om leden persoonlijk te benaderen. Ook al is het maar even om te vragen hoe het gaat.

Maak van die gelegenheid gebruik om te vragen wat hun verwachtingen zijn en wat ze nodig hebben. Het is waardevolle informatie en bovendien creëert het betrokkenheid. Clubs moeten zich daarbij niet laten leiden door angst. Zij missen namelijk veel meer als zij hun leden helemaal geen aandacht geven.

Aandacht

Stuur als club op regelmatige basis een update en hou hen op de hoogte via social media en een nieuwsbrief. Laat ze weten welke mogelijkheden je als club aanbiedt om thuis of buiten te sporten. Focus niet op alles wat nu niet mogelijk is, maar laat hen weten welke mogelijkheden er juist wel zijn. Op die manier heb je veel meer kans dat leden ook daadwerkelijk lid blijven.

Leden moeten altijd aandacht krijgen van hun clubs. Maar de huidige crisis maakt dat aspect nog veel belangrijker. De crisis is een goede graadmeter om te kijken of clubs dat aspect al die tijd goed hebben gedaan. Als dat het geval is, zullen leden eerder begaan zijn met een club en zullen ze ook minder snel hun lidmaatschap opzeggen.

Dus heb je dit als club nog niet of nauwelijks gedaan: pak dit zo snel mogelijk op. Het is nooit te laat om daarmee te beginnen, want ook in de toekomst zal dit enorm belangrijk blijven. Dus ook na 1 juli, als de fitnessclubs zoals nu gepland weer open mogen.

Laatste berichten